Clips Về Sản Phẩm Mới Của Murad

Thứ Tư 14/09/2016

MURAD RAPID COLLAGEN INFUSION

Thứ Tư 14/09/2016

MURAD HYDRO-DYNAMIC ULTIMATE MOISTURE

Thứ Tư 14/09/2016

MURAD AGE-BALANCING NIGHT CREAM

Thứ Tư 14/09/2016

MURAD HYDRO DYNAMIC ULTIMATE MOISTURE FOR EYES

Thứ Tư 14/09/2016

MURAD INTENSIVE AGE-DIFFUSING SERUM

Thứ Tư 14/09/2016

MURAD INTENSIVE WRINKLE REDUCER FOR EYES

Thứ Tư 14/09/2016

MURAD INTENSIVE WRINKLE REDUCER

Thứ Tư 14/09/2016

MURAD RAPID COLLAGEN INFUSION FOR LIPS

Thứ Tư 14/09/2016

MURAD RENEWING EYE CREAM

Thứ Tư 14/09/2016

MURAD AHA/BHA EXFOLIATING CLEANSER

Thứ Tư 14/09/2016

MURAD INVISIBLUR PERFECTING SHIELD BROAD SPECTRUM SPF 30

Thứ Tư 14/09/2016

MURAD ESSENTIAL-C DAY MOISTURE BROAD SPECTRUM SPF 30 PA+++

* Lưu ý: Tùy theo sức khỏe của da, kết quả mỗi người có thể khác nhau