Về Murad

Thứ Tư 24/03/2016

Phỏng vấn Hoa Hậu Phạm Hương tại Murad VN

Thứ Tư 24/03/2016

Toàn cảnh Hoa hậu Phạm Hương đến thăm Murad VN

* Lưu ý: Tùy theo sức khỏe của da, kết quả mỗi người có thể khác nhau